Disclaimer

Er kan geen enkel recht worden ontleend de gegevens en/of informatie op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht. Voor vragen over deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen via info@ewaldselectro.nl.